Doskonałe systemy klimatyzacyjne

Klimatyzacja · Wentylacja · Chłodnictwo · Elektronika przemysłowa

FIRMA CLIMATRONIC

Firma CLIMATRONIC z siedzibą w Będzinie, powstała w 2007 roku i nieprzerwanie świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie klimatyzacji i chłodnictwa. Oferta nasza obejmuje sprzedaż kompletnych oraz podzespołów górniczych urządzeń chłodniczych, jak również ich montaż i serwis, a także fachowe doradztwo w doborze najlepszych rozwiązań dla wymagań poszczególnych kontrahentów.

Nasze urządzenia chłodnicze przeznaczone są do pracy w warunkach wyrobisk kopalń niemetanowych oraz wyrobisk kopalń metanowych z pomieszczeniami ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasą A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Produkowane przez nas sprawdzone i zawsze dobrane do Państwa potrzeb urządzenia posiadają stosowne certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane.

Oferta nasza obejmuje projektowanie i produkcję urządzeń klimatyzacyjnych o dowolnej wielkości, mocy i konfiguracji a także, obsługę, remont oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny górniczych urządzeń chłodniczych. W ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego górniczych urządzeń chłodniczych świadczymy usługi dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Dzierżawimy przodkowe urządzenia chłodnicze o działaniu bezpośrednim lub pośrednim.

Firma CLIMATRONIC realizuje również zadania z zakresu projektowania, dostawy, budowy i obsługi kopalnianych, zarówno powierzchniowych jak i dołowych stacji klimatycznych instalacji centralnej klimatyzacji wyrobisk.

OFERTA

PRODUKCJA GÓRNICZYCH URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
Agregaty klimatyzacyjne o mocach do 100 kW
Agregaty klimatyzacyjne o mocach od 100kW – 3 MW

m.in. KM – 300, KM – 320, KM – 350, KM – 400, KM – 640, KM – 900, KM- 1000, KM- 2000

Górnicze chłodnice powietrza – ścianowe o mocach od 20-80 kW

m.in. SCHP

Górnicze chłodnice powietrza o mocach od 80kW – 1 MW

m.in. CHP 250, CHP 300, CHP 350

Górnicze chłodnice powietrza – niskooporowe o mocach od 80kW- 1 MW

m.in. CHP 300N, CHP 350N, CHP 400N

Górnicze chłodnice wyparne wody CHWW o mocach od 300kW -1 MW
Górnicze parowniki 250 – 400 kW
Skraplacze płaszczowo-rurowe 250 – 350 kW
Parowacze płaszczowo-rurowe 250 – 350 kW
BUDOWA I OBSŁUGA KOPALNIANEJ KLIMATYZACJI CENTRALNEJ
Budowa powierzchniowych i dołowych stacji klimatyzacji centralnej
Produkcja wymienników wysokociśnieniowych 1-8 MW
Obsługa kopalnianych instalacji klimatyzacyjnych
REMONTY GÓRNICZYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
Górnicze urzadzenia chłodnicze typu DV

m.in. DV 290,DV 350, IDV 600, KM 1000, KM 2000

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu MK

m.in. MK 300, MK 350, MK 600

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu GMC

m.in. GMC 350, GMC 1000, GMC 2000

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu TS

m.in. TS 300, TS 350, TS 400, TS 450

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu EH
SERWIS GÓRNICZYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
Górnicze urzadzenia chłodnicze typu DV

m.in. DV 290,DV 350, IDV 600, KM 1000, KM 2000

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu MK

m.in. MK 300, MK 350, MK 600

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu GMC

m.in. GMC 350, GMC 1000, GMC 2000

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu TS

m.in. TS 300, TS 350, TS 400, TS 450

Górnicze urzadzenia chłodnicze typu EH
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
Przodkowe urządzenia chłodnicze

z zamknietym obiegiem wody chłodzącej
z otwartym obiegiem wody chłodzącej

DOSTAWA CZĘŚĆI ZAMIENNYCH DO GÓRNICZYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
Sprężarki CARRIER
Sprężarki Dębica
Automatyka
Wkłady skraplaczy
Wkłady parowników
Wkłady chłodnic
Filtry czynnika chłodniczego
Filtry oleju
Silniki elektryczne
Pompy stacjonarne i przenośne
Sprzęgła
Wentylatory Górnicze
Wyłączniki i Rozruszniki Górnicze
URZĄDZENIA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ
Montaż
Serwis
Naprawa

ul. Małobądzka 29
42-500 Będzin
NIP: 625-111-51-00

e-mail:

biuro@climatronic.eu

Biuro:

+48 32 761 47 04

Serwis urządzeń powierzchniowych:

+48 32 761 47 04

Serwis urządzeń dołowych:

+48 789 274 004

© CLIMATRONIC 2021